trudnych z wykorzystaniem metod Alpinistycznych oraz tradycyjnych

WYCINKA DRZEW